Vizyonumuz / Misyonumuz / Hedeflerimiz

VİZYONUMUZ

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinin vizyonu, hukuk eğitimi ve öğretimindeki başarıları ile ülkemizde hukuk biliminin gelişmesine önemli katkıları olan ve en çok tercih edilen fakülteler arasında olmaktır.

MİSYONUMUZ

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinin misyonu, bir yükseköğretim kurumu olarak geleceğin hukukçularını en iyi şekilde topluma kazandırmaktır. Amacımız, hukukun evrensel ilkeleri ile hukuk devleti ilkesine bağlı, temel hak ve özgürlükleri koruyan, adalet duygusu ve hukuki düşünme yeteneğine sahip hukukçular yetiştirmektir.

HEDEFLERİMİZ

—Yükseköğretimde etik değerlere bağlılığımızı sürdürmek,

—Hukuk öğretiminde çağdaş eğitim anlayışına sahip olmak,

—Küresel gelişmeler karşısında programları güncellemek,

— Hukuk bilimine katkı sağlamak,

—Ulusal ve uluslararası akademik iş birliğine açık olmak,

—Öğrenci memnuniyetimizi yükseltmek,

—Akademik ve idari personelle kurumsal memnuniyetimizi korumak,

—Toplumsal faaliyetlere duyarlı olmak,

—Mezunlarımızın fakültemize olan aidiyet duygularına sahip çıkmak.

Eklenme tarihi :5.10.2022 09:48:43
Son güncelleme : 25.05.2023 18:18:26