Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı

Fakültemiz Kamu Hukuku Bölümü bünyesinde Milletlerarası Hukuk, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Anayasa Hukuku, Hukuk Tarihi, Genel Kamu Hukuku, İdare Hukuku ve Mali Hukuk olmak üzere sekiz Ana Bilim Dalı bulunmaktadır. Bölüm bünyesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı olarak Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı çatısı altında Tezli Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları yer almaktadır.

Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı lisansüstü programları çerçevesinde Ceza Hukukunda Suç ve Yaptırım Teorisi, Kriminoloji, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği Hukuku, Devlet Teorisi, İnsan Hakları Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Kamu Personeli Rejimi, Türk Anayasaları, Vergi Yargılama Hukuku, Hukuksal Yorum Teorileri ve Metodolojileri, Osmanlı Hukuk Sistemi ve Türk Demokrasi Tarihi gibi kamu hukukunun çeşitli konularında lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim, araştırma-uygulama ve diğer akademik faaliyetler yürütülmektedir.

 

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Ana Bilim Dalımız Lisansüstü Programlarına öğrenci alımı yapılmayacaktır. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Bahar aylarının sonu itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sayfasını kontrol ederek duyuruları takip edebilir, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi ilan edildikten sonra Akademik Takvimde belirtilen online başvuru ve diğer süreçlere ilişkin tarih bilgilerine ulaşabilirsiniz.

 

Eklenme tarihi :6.10.2022 11:21:54
Son güncelleme : 10.01.2024 11:12:56