Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı

Fakültemiz Kamu Hukuku Bölümü bünyesinde Milletlerarası Hukuk, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Anayasa Hukuku, Hukuk Tarihi, Genel Kamu Hukuku, İdare Hukuku ve Mali Hukuk olmak üzere sekiz Ana Bilim Dalı bulunmaktadır. Bölüm bünyesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı olarak Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı çatısı altında Tezli Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları yer almaktadır.

Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı lisansüstü programları çerçevesinde Ceza Hukukunda Suç ve Yaptırım Teorisi, Kriminoloji, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği Hukuku, Devlet Teorisi, İnsan Hakları Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Kamu Personeli Rejimi, Türk Anayasaları, Vergi Yargılama Hukuku, Hukuksal Yorum Teorileri ve Metodolojileri, Osmanlı Hukuk Sistemi ve Türk Demokrasi Tarihi gibi kamu hukukunun çeşitli konularında lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim, araştırma-uygulama ve diğer akademik faaliyetler yürütülmektedir.

Ana Bilim Dalımız Lisansüstü Programlarının 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başvuru tarihleri henüz belli değildir. Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi belli olduktan sonra, Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sayfası üzerinden başvuru tarihleri, başvuru süreçleri ve Ana Bilim Dallarının başvuru koşullarına ilişkin duyuruların takip edilmesi gerekmektedir.

Eklenme tarihi :6.10.2022 11:21:54
Son güncelleme : 29.05.2023 09:49:26