İdari Personel

Fakülte Sekreteri: Aslıhan SOMUNCUOĞLU

Dahili 1873  E-Posta: aslis@akdeniz.edu.tr 

Dekan Özel Kalem: Serpil KAYIŞ

Dahili 1877 E-Posta: serpil_ali07e@hotmail.com 

Öğrenci İşleri

Şennaz KANTAY

Dahili 1874  E-Posta: sennazkantay@akdeniz.edu.tr 

Büşra ARSLAN

Dahili 1875  E-Posta: busraarslan@akdeniz.edu.tr 

Halime ATAK AKBAŞ

Dahili           E-Posta:

Personel İşleri – Yazı İşleri

Süal KÖSE KARAKOÇ

Dahili 6440 E-Posta: skose@akdeniz.edu.tr 

Mali İşler

Abdülaziz DEMİREL

Dahili 1880 E-Posta: ademirel@akdeniz.edu.tr 

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Osman ÖZGÜRLER

Dahili 6455 E-Posta: osmanozgurler@akdeniz.edu.tr 

Evrak Kayıt

Mustafa YALÇINKAYA

Dahili 6460 E-Posta: myalcinkaya@akdeniz.edu.tr 

Kütüphane

Öğr. Gör. Zeynep Demet EMRE

Dahili 6449   E-Posta: demetemre@akdeniz.edu.tr 

Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Bölüm Sekreteri

Deniz YÖRÜKOĞLU

Dahili 6444 - 1876 E-Posta: denizyorukoglu@akdeniz.edu.tr 

Destek Hizmetleri

Sinan TAPSIZ

Dahili 6463  E-Posta: sinantapsiz@akdeniz.edu.tr 

Yardımcı Personel

Semiha EMİRCİKOĞULLARI

Dahili 1924 - 6443

Cennet ÇELİK

Zeynep KILINÇ

Sinan AKTAŞ

Dudu DEMİREL

Eklenme tarihi :5.10.2022 10:08:16
Son güncelleme : 2.08.2023 16:08:23