Tarihçe

Akdeniz Üniversitesi’nin Antalya merkez kampüsü içinde bulunan fakültemiz, 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasayla (Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanunun 23/a maddesi değiştirilerek) kurulmuştur. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair (Kanun No: 414 Kabul Tarihi: 5.6.1996) Kanun’un 1. maddesi ile de, 28.3.1993 Tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 23 üncü maddesinin (a) bendindeki "...Alanya Reisoğlu Hukuk Fakültesi..." ibaresi " Alanya Hukuk Fakültesi" şeklinde değiştirilmiştir.

Daha sonra Bakanlar Kurulu Kararı ile

Karar Sayısı : 2002/3704

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Alanya Hukuk Fakültesi’nin adındaki “Alanya” ibaresinin kaldırılması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10/1/2002 tarihli ve 1050 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/1/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Fakültemiz 2000-2001 eğitim – öğretim yılında 30 öğrenci başlamış olup, halen 1200 civarında mevcut öğrenci ile eğitime devam etmektedir. Fakültemizin kurucu dekanı Prof. Dr. Ali Necip ORTAN’dır.

Eklenme tarihi :3.10.2022 12:05:29
Son güncelleme : 6.10.2022 11:51:46