Özel Hukuk Araştırma Görevlileri

MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
Arş. Gör. Dr. Feride DEMİRBAŞ
Dahili 2724  
E-posta: feridedemirbas@gmail.com
Arş. Gör. Dr. Osman Levent ÖZAY
Dahili 2739  
E-posta: levent.ozay@hotmail.com
Arş. Gör. Hakan Burak AKINCI
Dahili 2725
E-posta: hburakakinci@hotmail.com
TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
Arş. Gör. Feyza ÇALIK KILAR
Dahili 3011
E-posta: feyzacalik@hotmail.com
Arş. Gör. Dr. Sevda BORA ÇINAR
Dahili 6452
E-posta: av.sevdabora@gmail.com
Arş. Gör. Kerem Can HAZER
Dahili 2744
E-posta: keremcan@akdeniz.edu.tr
ROMA HUKUKU ANABİLİM DALI
Arş. Gör. Rahman İRİ
Dahili 3004  
E-posta: rahmaniri@hotmail.com
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI
Arş. Gör. Dr. Bülent Ferat İŞÇİ
Dahili 2738  
E-posta: bulentferatisci@hotmail.com
DENİZ HUKUKU ANABİLİM DALI
Arş. Gör. Dr. Yunus ALHAN  
Dahili 3002  
E-posta: myunusalhan@gmail.com
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
Arş. Gör. Serhat ÇELİK
Dahili 6454  
E-posta: serhatcelik@akdeniz.edu.tr
MEDENİ USUL VE İCRA-İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI
Arş. Gör. Melih IŞIK
Dahili 3008  
E-posta: melihisik17@gmail.com
Arş. Gör. Barçın ÖZKAN KIDIL
Dahili 6456 
E-posta: barcinozkan@yandex.com
Arş. Gör. Bani KARAÇUHA DOĞAN
Dahili 2743 
E-posta: banidogan@akdeniz.edu.tr
Eklenme tarihi :5.10.2022 15:09:56
Son güncelleme : 25.12.2023 17:05:01