Kamu Hukuku Bölümü Öğretim Üyeleri

HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı  Dr. Öğr. Üyesi Furkan KARARMAZ 
Dahili 2737 
E-posta: kararmazadam@gmail.com
MİLLETLERARASI HUKUK ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı  Prof. Dr. Mehmet Hanifi BAYRAM
Dahili 1869  
E-posta: mehmetbayram@akdeniz.edu.tr
İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kürşat ERSÖZ
Dahili 6442 
E-posta: akersoz@akdeniz.edu.tr
HUKUK TARİHİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yılmaz YURTSEVEN
Dahili 1922   
E-posta: yyurtseven@akdeniz.edu.tr
GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bilge BİNGÖL SCHRİJER
Dahili 2723 
E-posta: kuzeyb@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Özgür AYDIN
Dahili 2740
E-posta: ozguraydin@akdeniz.edu.tr
ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yılmaz YURTSEVEN
Dahili 1922   
E-posta: yyurtseven@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Hayri KESER
Dahili 3017 
E-posta: hayrikeser@hotmail.com
CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KAPLAN
Dahili 2747  
E-posta: mahmutkaplan@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Barış ATLADI
Dahili 6447   
E-posta: barisatladi@gmail.com
MALİ HUKUK ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aziz TAŞDELEN
Dahili 2730  
E-posta: atasdelen@akdeniz.edu.tr
Eklenme tarihi :5.10.2022 14:10:37
Son güncelleme : 27.07.2023 10:06:17