Özel Hukuk Bölümü Öğretim Üyeleri

MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA
Dahili 1926
E-posta: altunkaya@hotmail.com
Prof. Dr. Köksal KOCAAĞA
Dahili 1881 
E-posta: kkocaaga@gmail.com
Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ
Dahili 6450 / 6448  
E-posta: selinsert@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Tuba BİRİNCİ UZUN
Dahili 6453  
E-posta: tubabirinciuzun@gmail.com
Doç. Dr. Agah Kürşat KARAUZ
Dahili 2722  
E-posta: agahkursatkarauz@gmail.com
TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdem CAN
Dahili 6457 
E-posta: merdcan@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Nuriye Ayşe BOZTOSUN
Dahili 1879  
E-posta: aboztosun@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Esra CENKCİ
Dahili 1923   
E-posta: esracenkci@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Murat TÜRE
Dahili 1878  
E-posta: muratture@akdeniz.edu.tr
ROMA HUKUKU ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ayşe ARAT
Dahili 2720
E-posta: aysearat@akdeniz.edu.tr
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Faruk Barış MUTLAY
Dahili 6462 / 2746  
E-posta: mutlay@akdeniz.edu.tr
DENİZ HUKUKU ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlknur ULUĞ CİCİM
Dahili 6445   
E-posta: ilknurulug@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Banu BOZKURT
Dahili 3006  
E-posta: banubozobalı@akdeniz.edu.tr
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr Necla ÖZTÜRK
Dahili 1811 / 1877 / 6446
E-posta: ozturknecla@akdeniz.edu.tr
MEDENİ USUL VE İCRA-İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim MERİÇ
Dahili 6497  
E-posta: nedimmeric@gmail.com
Eklenme tarihi :5.10.2022 15:02:39
Son güncelleme : 3.04.2023 09:34:52