Ülkemizde Meydana Gelen Deprem Dolayısıyla Eğitim Öğretim Hakkında Bilgilendirme

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!!

Üniversitemiz Senatosunun Kararı ile;

06.02.2023 tarihinde Ülkemizde meydana gelen doğal afet (deprem) dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı gereğince ikinci bir duyuruya kadar Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. Sınıflar ile Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5. Sınıfları hariç, Üniversitemizde eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

1) a) Üniversitemiz Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. Sınıfları ile Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5. Sınıflarının 6 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan ancak ertelenen Bahar Dönemi eğitim öğretim sürecinin 13 Şubat 2023 tarihi itibari ile başlaması,

b) Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerimizde öğrencilerimizi devam ve ölçme değerlendirme durumlarının ilgili Birim Yönetim Kurullarınca değerlendirilmesi.

2) 06.02.2023 tarih ve 03/02 Sayılı Üniversitemiz Senatosunca Tek Ders Sınav uygulaması ile ilgili alınan Kararın, mezun olma aşamasında olan öğrencilerimizden başvuruda bulunanların sınavlarının yapılarak mezuniyet hakkı kazananların mağdur edilmemesi ve deprem afeti nedeni ile öğrencilerimizin ileri tarihli başvurularının da ilgili Birim Yönetim Kurullarınca mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi,

3) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44 üncü Maddesinin (c) Bendi kapsamında önlisans ve lisans diploma programı öğrencilerine 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda yapılacak Ek Sınavlara başvurular 06 Şubat 2023 tarihinde başlamış olup, son başvurunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenecek olan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başlama tarihinden önceki mesai bitimine kadar uzatılmasına, Ek Sınav süreçlerinin bu tarihe göre yeniden düzenlenerek duyurulması, belgelemek kaydıyla deprem afetinden dolayı mücbir sebebi bulunan öğrencilerin daha sonraki tarihlerde gerçekleşecek olan başvurularının, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda yapılacak olan Ek Sınav takvimine göre ilgili Birim Yönetim Kurullarınca değerlendirilmesi,

4) Lisansüstü Programlarda Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerimizden başvuranların tez jürileri de dikkate alınarak sınavlarının yapılmasına, Tez Savunma Sınavı deprem afeti nedeni ile yapılamayacak olan öğrencilerimizin sınav tarihlerinin ilgili Enstitü Yönetim Kurullarınca mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi,

5) 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı lisansüstü programlarına yatay geçiş ve yeni kayıt olacak olan asil adayların 10 Şubat 2023 olan son kayıt tarihinin 17 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmasına, yedek adayların 13-14 Şubat 2023 olan kayıt tarihlerinin 20-21 Şubat 2023 tarihlerinde yapılmasına, ilgili tarihler dışında belgelemek kaydıyla deprem afetinden dolayı mücbir sebebi bulunan asil ve yedek adayların başvurmaları halinde kontenjanlara bakılmaksızın kayıtlarının yapılması,

6) 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Üniversitemiz Çift Anadal- Yan Dal programlarına başvurusu kabul edilen öğrencilerin sonuç ilanının Akademik Takvimde belirlenen tarihte yapılmasına, kesin kayıt işlemlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenecek olan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başlangıcının ilk haftasının ilk 3 iş gününde yapılması,

7) Önlisans programlarımıza Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı yatay geçiş başvurusu yaparak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt işlemlerinin Akademik Takvimde asil adayların 15 Şubat 2023 olan son kayıt tarihinin 17 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılması, yedek adayların 16-17 Şubat 2023 olan kayıt tarihlerinin 20-24 Şubat 2023 tarihlerinde yapılması,

8) 06.02.2023 tarih ve 03/02 sayılı Üniversitemiz Senatosunca 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı “Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri Yatırma ve Kayıt Yenileme” sürecinin 17 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiş olup,

   a) Akademik Takvime göre 13-17 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak olan “Ders Bırakma ve Ders Ekleme Süresi (Ekle-Çıkar)” sürecinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenecek olan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başlama tarihine göre eğitim öğretimin ilk haftasında yapılması,

   b) Mazeretli “Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri Yatırma ve Kayıt Yenileme” sürecinin ilgili Birim Yönetim Kurullarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenecek olan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başlama tarihine göre eğitim öğretimin ilk haftasında yapılması,

9) 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için 10 Şubat 2023 tarihi olarak belirlenen Öğrenime Ara İzni Başvurusunun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenecek olan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başlangıcından önceki son iş gününe kadar yapılmasına karar verilmiştir.

Eklenme tarihi: 14.02.2023 16:10:41
Son güncelleme: 14.02.2023 16:21:54