YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ BAŞVURU

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince “Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar” 06 Şubat 2019 tarihli Yükseköğretim Kalite Kurulu toplantısında kabul edilmiştir.

Söz konusu ilke ve esaslar uyarınca Yükseköğretim Kalite Kurulu’nda öğrenci temsilci olarak üye olmak isteyen 3. sınıf ve üzeri öğrenim gören öğrencilerin 15 Mart 2019 tarihine kadar Öğrenci İşlerine başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuru dosyalarında niyet mektubu ve yükseköğretim alanında kalite güvencesi deneyimine ilişkin bilgi ve belgeler bulunması gerekmektedir.

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNA ÖĞRENCİ ÜYE BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR

0

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir hukuk fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75