Akdeniz Üniversitesi

LOGO

Haberler ve Duyurular

IV. Hasan Özderin Makale Yarışması

III. Hasan Özderin Makale Yarışması Ödül Töreni

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hasan Özderin Makale Yarışması" sonuçlandı. Yarışmayı kazananlar, 19 Haziran 2014 Perşembe saat: 14:30'da Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapılan tören ile ödüllerine kavuştular. Yarışmaya katılan tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Yarışmayı kazanan öğrencilerin başarılarının devamını dileriz.

Resimler için bkz. ETKİNLİKLER

Yaz Okulu Ders Programı

Fakültemiz, ELFA Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği’ne üye olmuştur.

Yaz Okulu Uygulaması

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Akdeniz Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin 9. maddesinin 4. fıkrasına göre, Yaz Okulunda öğrenci 15 (onbeş) birim saati aşmamak koşulu ile ders alabilir, 10. maddesi gereğince farklı bir birimden veya farklı bir üniversiteden ders alam talebinde bulunan öğrencilere ait yapılan değerlendirmeye ilişkin komisyon kararı ekteki şekliyle kabul edilmiştir.

Marmara Üniversitesi için bkz.

Anadolu Üniversitesi için bkz.

Yalova Üniversitesi için bkz.

Diğer Üniversiteler için bkz.

Öğrencilerin Sonraki yıllardan ders (bir üst sınıfın dersini)alabilmesinin koşulları

Yönetmelik madde 9'a göre bir öğrencinin sonraki  yıl/ilk iki yarıyıldan ders alabilmeleri için;

Genel ağırlıklı not ortalamasının 2.00 nın üzerinde olması ve önceki yıl/yarıyıllardan ikiden fazla başarısız dersi olmaması

gerekir.

Not : FD, DD, DC notları başarısız sayılıp, üstten ders almaya engel teşkil eder.

Tek Ders Sınavı

2010 ve Öncesi Kodlu Öğrencilerden Tek ders sınavına girecekler 25.06.2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar öğrenci işlerine yazılı olarak başvurmak zorundadırlar.

Yaz Okulunda Açılacak Dersler

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
YAZ OKULUNDA AÇILACAK DERSLER

Ayrıntılı bilgi için bkz.

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

muharrem kılıç

Dekanın Mesajı

3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasayla kurulmuş olan Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, yaklaşık 20 yıllık bir tarihi geçmişe sahiptir. Kuruluş evresinin ardından fakültemiz, 2000-2001 eğitim-öğretim yılında 31 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Son üç yılda öğrenci sayısı hızla artan fakültemiz, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle 300 öğrenci mezun etmiştir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında YÖK tarafından fakültemize tahsis edilen 205 öğrenci kontenjanı ile birlikte yaklaşık 600 öğrencimiz ile yeni eğitim-öğretim dönemine başlamış bulunmaktayız.

Antikiteden modern döneme kadar hukuk, bilimsel geleneği ve disipliner özgüllüğünün yanı sıra, düzen işlevi ve adalet idealitesini realize etme noktasında doğrudan toplumsal yaşama temas eden yönleriyle akademik yapılanmanın en prestijli alanı olagelmiştir. Bu yıl itibariyle, akademik bir disiplin olarak hukukun sahip olduğu bu tarihsel değere mütenasip bir büyüklükte (yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alan), konumda ve zerafette bir fakülte binasında öğrencilerimize hizmet vermekten gurur duymaktayız.

Yükseköğretimin temel varlık nedenlerinden birisini oluşturan eğitim-öğretimin asli paydaşı olan öğrencilerimize akademik niteliği yüksek bir hukuk öğrenim ortamı yaratmak temel amacımızdır. Fakültemiz bu amaca hizmet edecek düzeyde nitelikli ve birikimli bir akademik personel potansiyeline sahip bulunmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, bu potansiyeli yaratan 31 akademik personelin (20 öğretim üyesi-11 araştırma görevlisi) özverili çabaları ile öğrenci odaklı bir hukuk eğitimini gerçekleştirmektedir.

Fakültemiz, eleştirel düşünme yetisi, muhakeme yeteneği ve analitik düşünebilme becerisi kazandırarak öğrencilerimizin teorik kapasitesini yükseltme idealini yücelten bir akademik kadroya sahiptir. Bu akademik kadro, öğrencilerin interaktif bir öğrenim süreci içerisinde sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarabilmeleri için uygun zemini yaratmaktadır. Nitekim, Öğretim üyelerimizin danışmanlık ve öncülüğünde öğrencilerimizin gerçekleştirdikleri akademik etkinlikler (çalıştaylar, kongreler vb.) bu amaca hizmet etmektedir. Bu meyanda fakültemizin Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ELSA 11. Kurgusal Duruşma yarışmasında elde etmiş olduğu birincilik ödülü bu anlayışın bir tezahürüdür.

2002-2003 eğitim-öğretim yılında başlayan Kamu hukuku ve Özel hukuk yüksek lisans programları ile fakültemizin kendi akademik potansiyelini yaratma ve zenginleştirme süreci başlamıştır. Bu akademik sürecin tamamlayıcı ikinci evresini oluşturan Kamu hukuku ve Özel hukuk doktora programları, fakültemizin lisansüstü öğrenim tecrübesine istinaden 2011-2012 öğretim yılı ile başlamıştır. Böylece lisans öğrenimi sonrası akademik yaşamı tercih edecek olan öğrencilerimiz için kesintisiz bir lisansüstü öğrenim imkanı sunulacaktır.

Ülkemizin hukuk kültürüne sahici bir katkı sağlayacak hukukçular yetiştirmeyi bir ülkü olarak benimseyen Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk gündemine varolan akademik kadrosu ile katkıda bulunma çabasını Anabilim Dallarının etkinlikleri ile (konferanslar, kongreler, çalıştaylar) gerçekleştirmektedir. Ayrıca Fakültemiz, ERASMUS programı kapsamında yapmış olduğu anlaşmalar ile uluslararası düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini etkin kılmaktadır.

Ülkemizin tarihsel ve kültürel dokusunun yanısıra doğa güzellikleri ile dünyada oldukça yüksek bir tanınırlığa sahip olan Antalya’mızın kültürel sermayesine özgün bir katkı sağlayan Üniversitemizde seçkin bir mekana sahip olan Fakültemizin tercih edilmesi bizleri onurlandıracaktır.


Prof. Dr. Muharrem KILIÇ                 

Dekan                               

Sayfa Özeti: Hukuk Fakültesi

Sayfa Açıklaması: Türkiye, Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 07058 Antalya, Hoşgeldiniz! Turkey, Faculty of Law at University Akdeniz, 07058 Antalya

Anahtar Kelimeler:

  • Law Shcool
  • Rechtswissenschaft
  • Law
  • Eğitim
  • Juristische Fakultät
  • Akdeniz,Hukuk