Akdeniz Üniversitesi

LOGO

Haberler ve Duyurular

Uluslararası Satım Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu

ARASINAV PROGRAMI

2013-2014 EĞ.ÖĞR. YILI BAHAR YARIYILI 3.ve 4. SINIFLAR ARASINAV PROGRAMI Bilgi için bkz.

ARASINAV PROGRAMI

2013-2014 EĞ.ÖĞR.YILI BAHAR YARIYILI 1. ve 2. SINIFLAR ARASINAV PROGRAMI Bilgi için bkz.

Yatay geçiş sonuçları

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Bilgi için tıklayınız .

Ernst Hirsch Hukukun Temellerini Araştırma ve Uygulama merkezi tarafından "Hukuk Kuramı Seminerleri" düzelenecektir.

Seminer Programını Yürütecek Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Muharrem Kılıç

Prof. Dr. İlhan Üzülmez

Prof. Dr. Ayşe Boztosun

Doç. Dr. Mehmet Altunkaya

Doç. Dr. Şebnem Gökçeoğlu Balcı

Doç. Dr. Mehmet Hanifi Bayram

 

Prof. Dr. Tuğrul Ansay'ın makalesi

 

Güncel Hukuk Dergisi Son Sayısında Prof. Dr. Tuğrul Ansay'ın Fakültemizde 7-9 Kasım 2013 tarihinde düzenlenen I. Hukuk Öğretimi Kongresi hakkında makalesi yayımlanmıştır.

2013-2014 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI

2013-2014 EĞTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖZEL HUKUK VE KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI BÜTÜNLEME SINAV DUYURUSU

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

muharrem kılıç

Dekanın Mesajı

3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasayla kurulmuş olan Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, yaklaşık 20 yıllık bir tarihi geçmişe sahiptir. Kuruluş evresinin ardından fakültemiz, 2000-2001 eğitim-öğretim yılında 31 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Son üç yılda öğrenci sayısı hızla artan fakültemiz, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle 300 öğrenci mezun etmiştir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında YÖK tarafından fakültemize tahsis edilen 205 öğrenci kontenjanı ile birlikte yaklaşık 600 öğrencimiz ile yeni eğitim-öğretim dönemine başlamış bulunmaktayız.

Antikiteden modern döneme kadar hukuk, bilimsel geleneği ve disipliner özgüllüğünün yanı sıra, düzen işlevi ve adalet idealitesini realize etme noktasında doğrudan toplumsal yaşama temas eden yönleriyle akademik yapılanmanın en prestijli alanı olagelmiştir. Bu yıl itibariyle, akademik bir disiplin olarak hukukun sahip olduğu bu tarihsel değere mütenasip bir büyüklükte (yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alan), konumda ve zerafette bir fakülte binasında öğrencilerimize hizmet vermekten gurur duymaktayız.

Yükseköğretimin temel varlık nedenlerinden birisini oluşturan eğitim-öğretimin asli paydaşı olan öğrencilerimize akademik niteliği yüksek bir hukuk öğrenim ortamı yaratmak temel amacımızdır. Fakültemiz bu amaca hizmet edecek düzeyde nitelikli ve birikimli bir akademik personel potansiyeline sahip bulunmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, bu potansiyeli yaratan 31 akademik personelin (20 öğretim üyesi-11 araştırma görevlisi) özverili çabaları ile öğrenci odaklı bir hukuk eğitimini gerçekleştirmektedir.

Fakültemiz, eleştirel düşünme yetisi, muhakeme yeteneği ve analitik düşünebilme becerisi kazandırarak öğrencilerimizin teorik kapasitesini yükseltme idealini yücelten bir akademik kadroya sahiptir. Bu akademik kadro, öğrencilerin interaktif bir öğrenim süreci içerisinde sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarabilmeleri için uygun zemini yaratmaktadır. Nitekim, Öğretim üyelerimizin danışmanlık ve öncülüğünde öğrencilerimizin gerçekleştirdikleri akademik etkinlikler (çalıştaylar, kongreler vb.) bu amaca hizmet etmektedir. Bu meyanda fakültemizin Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ELSA 11. Kurgusal Duruşma yarışmasında elde etmiş olduğu birincilik ödülü bu anlayışın bir tezahürüdür.

2002-2003 eğitim-öğretim yılında başlayan Kamu hukuku ve Özel hukuk yüksek lisans programları ile fakültemizin kendi akademik potansiyelini yaratma ve zenginleştirme süreci başlamıştır. Bu akademik sürecin tamamlayıcı ikinci evresini oluşturan Kamu hukuku ve Özel hukuk doktora programları, fakültemizin lisansüstü öğrenim tecrübesine istinaden 2011-2012 öğretim yılı ile başlamıştır. Böylece lisans öğrenimi sonrası akademik yaşamı tercih edecek olan öğrencilerimiz için kesintisiz bir lisansüstü öğrenim imkanı sunulacaktır.

Ülkemizin hukuk kültürüne sahici bir katkı sağlayacak hukukçular yetiştirmeyi bir ülkü olarak benimseyen Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk gündemine varolan akademik kadrosu ile katkıda bulunma çabasını Anabilim Dallarının etkinlikleri ile (konferanslar, kongreler, çalıştaylar) gerçekleştirmektedir. Ayrıca Fakültemiz, ERASMUS programı kapsamında yapmış olduğu anlaşmalar ile uluslararası düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini etkin kılmaktadır.

Ülkemizin tarihsel ve kültürel dokusunun yanısıra doğa güzellikleri ile dünyada oldukça yüksek bir tanınırlığa sahip olan Antalya’mızın kültürel sermayesine özgün bir katkı sağlayan Üniversitemizde seçkin bir mekana sahip olan Fakültemizin tercih edilmesi bizleri onurlandıracaktır.


Prof. Dr. Muharrem KILIÇ                 

Dekan                               

Sayfa Özeti: Hukuk Fakültesi

Sayfa Açıklaması: Türkiye, Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 07058 Antalya, Hoşgeldiniz! Turkey, Faculty of Law at University Akdeniz, 07058 Antalya

Anahtar Kelimeler:

  • Law Shcool
  • Juristische Fakultät
  • Rechtswissenschaft
  • Akdeniz,Hukuk
  • Eğitim
  • Law