Ticaret Hukuku I ve Şirketler Hukuku Dersleri Sınavının Yenilenmesi Hk.

Fakültemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Erdem CAN ve Dr. Öğr. Üyesi Murat TÜRE’nin, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında yürüttükleri HKK307-Ticaret Hukuku I ve Dönemlik HUK364-Şirketler Hukuku derslerinin 25.06.2021 Cuma günü saat 15:00’da yapılan Final sınavı Fakültemiz Yönetim Kurulunca iptal edilmiş olup,

Söz konusu sınavın 02/07/2021 tarihinde Cuma günü saat 15:00’da yeniden yapılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz. 

0

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip Hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve Hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da Hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, Hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir Hukuk Fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75