Birim Etkinlik Komisyonu

BİRİM ETKİNLİK KOMİSYON ÜYELERİ

 Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KAPLAN (Dekan Yardımcısı)

E-mail: mahmutkaplan@akdeniz.edu.tr

 

Arş. Gör. Dr. Cem Ümit BEYOĞLU (Öğretim Elemanı)

E-mail: umitbeyoglu@akdeniz.edu.tr

 

Aslıhan SOMUNCUOĞLU (Fakülte Sekreteri)

E-mail: aslis@akdeniz.edu.tr

 

Arif Emre ÇELİK (Hukuk Fakültesi Mezun Öğrenci)

E-mail: arifemrecelik-07@hotmail.com

 

Hüseyin BOLAT (Hukuk Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi)

E-mail: huseyinbolatt55@icloud.com

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip Hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve Hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da Hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, Hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir Hukuk Fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75