Mezunlar

Hukuk alanı, mezunlarına çok geniş bir yelpazede çalışabilme ve görev üstlenebilme ayrıcalığı, prestijli bir gelecek kurma olanağı sağlayan ender temel alanlardan birisidir. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra stajlarını tamamlayıp özel veya kamu sektöründe avukat olarak çalışabilmenin yanısıra; disiplinlerarası eğitim yaklaşımı ile gerekli sınavları kazandıktan sonra adli ve idari hakim, savcı, kaymakam, müfettiş, kamu yöneticisi, müşavir, noter, sayıştay denetçisi olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, bağımsız idari otoritelerde, uluslararası kuruluşlarda ve özel sektörde farklı pozisyonlarda görev alabilirler.

  • Bakanlıklar ve Müsteşarlıklar
  • Sermaye Piyasası Kurulu – Rekabet Kurumu
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  • Merkez Bankası ve Bankalar
  • Özel Kurumlar ve Dış Ticaret Şirketleri
  • Uluslararası Kuruluşlar, Konsolosluk ve Elçilikler
  • Ulusal ve Uluslararası Hukuk Büroları

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip Hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve Hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da Hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, Hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir Hukuk Fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75