İdari Personel

Fakülte Sekreteri: Ayşe Aslıhan SOMUNCUOĞLU

Dekan Özel Kalem: Serpil AKDAĞ

Öğrenci İşleri Sorumluları:

Şennaz KANTAY

Halime ATAK AKBAŞ

Erdem KANTAR

Personel İşleri Sorumlusu:

Sual KÖSE

Mali İşler Sorumlusu:

Şef. Vahide AYVERDİ

Abdülaziz DEMİREL

Taşınır Kayıt İşlem Sorumlusu:

Sinan TAPSIZ

Veysel TOPKAÇ

Evrak Kayıt Sorumluları:

Mustafa YALÇINKAYA

Yazı İşleri Sorumlusu:

Sual KÖSE

Kütüphane Sorumluları:

Birgül GİLGİL

Kamu Hukuk Bölüm Sekreteri:

Yavuz KEPİR

Özel Hukuk Bölüm Sekreteri: 

Deniz YÖRÜKOĞLU

Teknik İleri Sorumlusu:

Ali AKBAŞ

Teknik İşleri Sorumlusu Yardımcısı:

İsmail VURAL

Destek Hizmetleri Sorumları:

Enver ÇİĞDEM

Semiha EMİRCİKOĞULLARI

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir hukuk fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75