İdari Personel

Fakülte Sekreteri: Aslı SOMUNCUOĞLU

Dekan Özel Kalem: Serpil AKDAĞ

Öğrenci İşleri

Şennaz KANTAY

Büşra ARSLAN

Halime ATAK AKBAŞ

Personel İşleri – Yazı İşleri

Süal KÖSE KARAKOÇ

Mali İşler

Abdülaziz DEMİREL

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Osman ÖZGÜRLER

Evrak Kayıt 

Mustafa YALÇINKAYA

Kütüphane

Öğr. Gör. Zeynep Demet EMRE

Kamu Hukuku Bölüm Sekreteri

Sinan DURMUŞ

Özel Hukuk Bölüm Sekreteri

Deniz YÖRÜKOĞLU

Teknik Hizmetler

 

Destek Hizmetleri

Sinan TAPSIZ

Yardımcı Personel

Semiha EMİRCİKOĞULLARI

Cennet ÇELİK

Sinan AKTAŞ

Zeynep KILINÇ

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip Hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve Hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da Hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, Hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir Hukuk Fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75