İdari Personel Telefon

HUKUK FAKÜLTESİ SANTRAL NO:

+90 0242 2276975-2276976
FAX NO: +90 242 2276977

Fakülte Sekreteri: Ayşe Aslıhan SOMUNCUOĞLU

Dahili Tel. No. 1873  E-Posta: aslis@akdeniz.edu.tr

Dekan Özel Kalem: Serpil AKDAĞ

Dahili Tel. No. 1877 E-Posta: serpil_ali07e@hotmail.com

Öğrenci İşleri Sorumluları:

Şennaz KANTAY

Dahili Tel. No. 1874  E-Posta: sennazkantay@akdeniz.edu.tr

Halime ATAK AKBAŞ

Dahili Tel. No. 1875 E-Posta: hatak@akdeniz.edu.tr

Personel İşleri Sorumlusu:

Sual KÖSE

Dahili Tel. No. 6440 E-Posta: skose@akdeniz.edu.tr

Mali İşler Sorumlusu:

Vahide AYVERDİ

Dahili Tel. No. 1880 E-Posta: vahideayverdi@hotmail.com

Taşınır Kayıt İşlem Sorumlusu:

Sinan TAPSIZ

Dahili Tel. No. 6463 E-Posta: sinantapsiz@akdeniz.edu.tr

Evrak Kayıt Sorumluları:

Mustafa YALÇINKAYA

Dahili Tel. No. 6460 E-Posta: myalcinkaya@akdeniz.edu.tr

 

Yazı İşleri Sorumlusu:

Sual KÖSE

Dahili Tel. No. 6440 E-Posta: skose@akdeniz.edu.tr

Kütüphane Sorumlusu:

Birgül GİLGİL

Dahili Tel. No. 6449  E-Posta: birgulnurdogan@hotmail.com

Kamu Hukuk Bölüm Sekreteri:

Yavuz KEPİR

Dahili Tel. No. 1876  E-Posta: yavuzkepir@akdeniz.edu.tr

Özel Hukuk Bölüm Sekreteri:

Deniz YÖRÜKOĞLU

Dahili Tel. No. 6444  E-Posta: denizyorukoglu@akdeniz.edu.tr

Teknik İşleri Sorumluları:

Ali AKBAŞ

Dahili Tel. No. 2736  E-Posta: aliakbas@akdeniz.edu.tr

İsmail VURAL

Dahili Tel. No. 6461/2735  E-Posta: ismailvural@akdeniz.edu.tr

Destek Hizmetleri Sorumluları:

Enver ÇİĞDEM

Dahili Tel. No. 1924  E-Posta: ciydem-03@hotmail.com

Semiha EMİRCİKOĞULLARI

Dahili Tel No: 6443

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir hukuk fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75