İdari Personel Telefon

HUKUK FAKÜLTESİ

SANTRAL NO: +90 0242 2276975
BELGEGEÇER NO: +90 242 3106466

Fakülte Sekreteri: Aslı SOMUNCUOĞLU

Dahili Tel. No. 1873  E-Posta: aslis@akdeniz.edu.tr

Dekan Özel Kalem: Serpil AKDAĞ

Dahili Tel. No. 1877 E-Posta: serpil_ali07e@hotmail.com

Öğrenci İşleri

Şennaz KANTAY

Dahili Tel. No. 1874  E-Posta: sennazkantay@akdeniz.edu.tr

Büşra ARSLAN

Dahili Tel. No.      E-Posta: busraarslan@akdeniz.edu.tr

Halime ATAK AKBAŞ

Dahili Tel. No. 1875 E-Posta: hatak@akdeniz.edu.tr

Personel İşleri – Yazı İşleri

Süal KÖSE KARAKOÇ

Dahili Tel. No. 6440 E-Posta: skose@akdeniz.edu.tr

Mali İşler

Abdülaziz DEMİREL

Dahili Tel. No. 1880 E-Posta: ademirel@akdeniz.edu.tr

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Osman ÖZGÜRLER

Dahili Tel. No. 6455 E-Posta: osmanozgurler@akdeniz.edu.tr

Evrak Kayıt

Mustafa YALÇINKAYA

Dahili Tel. No. 6460 E-Posta: myalcinkaya@akdeniz.edu.tr

Kütüphane

Öğr. Gör. Zeynep Demet EMRE

Dahili Tel. No.      E-Posta: demetemre@akdeniz.edu.tr

Kamu Hukuku Bölüm Sekreteri

Sinan DURMUŞ

Dahili Tel. No. 1876  E-Posta: sdurmus@akdeniz.edu.tr

Özel Hukuk Bölüm Sekreteri

Deniz YÖRÜKOĞLU

Dahili Tel. No. 6444  E-Posta: denizyorukoglu@akdeniz.edu.tr

Teknik Hizmetler

 

Dahili Tel. No. 2736  E-Posta:

Destek Hizmetleri

Sinan TAPSIZ

Dahili Tel. No. 6463  E-Posta: sinantapsiz@akdeniz.edu.tr

Yardımcı Personel

Semiha EMİRCİKOĞULLARI

Dahili Tel No: 1924

Cennet ÇELİK

Dahili Tel No: 6443

Zeynep KILINÇ

Dahili Tel No: 1924

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip Hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve Hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da Hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, Hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir Hukuk Fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75