Ek Sınav – 2 Program (Azami Süresini Dolduran Öğrenciler İçin)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Bendine göre 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda azami öğrenim süresi dolan öğrenciler ile söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazılarına istinaden; COVİD 19 Pandemi koşulları dikkate alınarak,  2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda bu ilkelerde yer alan şartları sağlayan öğrencilere 07 – 11 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak ek sınavlara ilişkin sınav programı aşağıda yer almaktadır. Sınavlar yüz yüze yapılacaktır.

SINAV PROGRAMI

0

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip Hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve Hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da Hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, Hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir Hukuk Fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75