Dekandan Mesajlar

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 3 Temmuz 1992 tarihli ve 3837 sayılı kanunla kurulmuş olup yirmi dokuz yıllık bir geçmişe sahiptir. Kuruluşu takip eden okul, akademik yıla 2001-2002 yıllarında 30 öğrenciyle başlamıştır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibarıyla 264 öğrenci fakültemizden mezun olmuştur. 2020-2021 akademik yılda yaklaşık aktif 1229 öğrenci arasına, 246 öğrenci fakültemizi kazanarak gelmiştir.

Antik çağlardan günümüze hukuk, bilimsel geleneği, düzen işlevi, adalet duygusunu gerçekleştirmek için akademik grupta en prestijli kategorilerden biri olmuş ve yaşamın yönü ile doğrudan bağlantılıdır. Bu yıl itibariyle hukukun tarihsel değerine uyan, büyüklüğü (yaklaşık 19 bin metrekare) olan bu fakülte binası ile eğitim vermekten gurur duyuyoruz.

Ana hedefimiz, yükseköğretimin temelini oluşturan eğitim ve öğretimin temel unsuru olan öğrencimize kaliteli bir akademik ortam oluşturmaktır. Fakültemiz, bu amacı gerçekleştiren nitelikli ve kümülatif bir akademik kadroya sahiptir. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, akademik personelimizin özverili çabalarıyla öğrenci merkezli bir hukuk eğitimi vermektedir.

Fakültemiz, eleştirel, makul ve analitik düşünme kapasitesi ile birlikte öğrencilere teorik kapasite sağlayabilecek bir akademik kadroya sahiptir. Akademik kadromuz ayrıca öğrencilerin etkileşimli eğitim yardımıyla potansiyellerini keşfetmelerini ve kullanmalarını sağlar. Personelimizin rehberliğinde öğrenciler derslerle birlikte farklı etkinlikler de hazırlarlar (çalıştaylar, konferanslar vb.). Kurgusal duruşma yarışmalarında öğrencilerimizin başarısı bu algının sonuçlarından biridir.

Fakültemiz 2002-2003 öğretim yılında eğitim vermeye başlamış ve “Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı” ve “Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı” ile kendi akademik potansiyelini oluşturmayı ve geliştirmeyi hedeflemiştir. Bir sonraki adım olarak “Kamu Hukuku Doktora Programı” ve “Özel Hukuk Doktora Programı” ile devam etmiştir. Bu programların yardımıyla fakültemiz akademik eğitime devam etmeyi tercih eden öğrencilere sürekli akademik eğitim vermektedir.

Amacımız hukuk kültürüne katkıda bulunan avukatlar kazandırmaktır. Ayrıca, mevcut akademik kadrolarla hukuka katkıda bulunmak için konferanslar, çalıştaylar, sempozyumlar, kongreler vb. düzenlenmektedir. Bunlara ek olarak, ERASMUS PROGRAMI yardımıyla uluslararası akademik kadro hareketliliği sağlanmaktadır.

Tarihi, kültürel ve coğrafi konum itibariyle cennet Antalya’da bulunan Üniversitemiz kampüsünde yer alan ve iyi bir yerleşkeye sahip fakültemizi seçmeniz onurdur.

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA

Hukuk Fakültesi Dekanı


Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip Hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve Hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da Hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, Hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir Hukuk Fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75