Dekandan Mesajlar

            Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1992 yılında kurulan, kurulduğu günden bugüne çok yönlü ve kaliteli bir eğitimle öğrencilerinin hak ve adaleti gözeten hukukçular olmasını hedefleyen bir hukuk fakültesidir. Bu hedefe ulaşmak için öğrencilerimize pozitif hukuk bilgisini aktarmanın yanı sıra, onların olması gereken hukuka ilişkin perspektif kazanmalarını sağlayan bir anlayışı ilke edinmekteyiz. Bu ilkelerin günümüz dünyasında hayata geçmesi, birçok unsurun fonksiyonel olarak bir araya gelmesi ile mümkündür. Öncelikle üniversiteye giriş sınavlarında önemli başarılar elde eden öğrenciler arasından fakültemizi tercih eden seçkin grup, nitelik ve nicelik bakımından yetkin bir öğretim elemanı kadrosu ile uygun fiziki altyapıya sahip bir mekânda buluşmakta ve 4 yıllık hukuk eğitimi sonunda yüksek adalet bilincine sahip hukukçular olarak hukuk camiasına adım atmaktadır.

               Ülkemizde eğitim- öğretim faaliyeti gösteren pek çok hukuk fakültesi bulunmaktadır ve bu fakülteler üniversite adayları tarafından en çok tercih edilen fakültelerdir. Bu rekabet ortamında fakültemiz, hukukun ve hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, ulusal ve uluslararası düzeydeki hukuki faaliyetleri takip eden ve bunlara ev sahipliği yapabilen, modern, akademik ve entelektüel anlamda iddialı bir fakülte olarak öne çıkmaktadır. Bu başarının arkasında güçlü bir akademik birikim ve kadro bulunmaktadır. Bunun yanı sıra fakülte binasının üniversitemizin merkez yerleşkesinde bulunmasının sağladığı mekanlar, 24 saat açık olan merkezi kütüphane ve bünyesinde bulunan ihtisas kütüphanesi, Ernst Hirsch Hukukun Temellerini Araştırma Merkezi (EHAM), fakültemizin akademik amaçlarına erişmesine katkı sağlamaktadır.

                  Şüphesiz ki ülkemizde her geçen gün hukukun üstünlüğüne ve nitelikli hukukçulara duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyacın giderilebilmesi ancak tarafsız, bağımsız, vicdanı ve irfanı hür hukukçuların varlığı ile mümkündür. Bu vasıflara sahip olan mezunlarımız, meslek hayatlarında gösterdikleri üstün başarılar ve ilkeli duruşlarıyla gurur kaynağımız olmaya devam etmektedir. Bu olumlu ivme, aramıza yeni katılan gençlerle geleceğe aktarılmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA
Hukuk Fakültesi Dekan V.


 

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir hukuk fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75