ARABULUCULUK TEMEL EĞİTİMİ ÖN BAŞVURU

ÖN KAYIT FORMU

Arabuluculuk Temel Eğitiminin talepler doğrultusunda HAFTA İÇİ AKŞAM 18:00 – 22:00 Saatleri arasında açılması planlanmaktadır. Bunun için ÖN KAYIT FORMU doldurulması gerekmektedir. Yeterli talep olduğu takdirde eğitimin tarihleri belirlenerek ve belirtilen mail adreslerine konu ile ilgili mail gönderilecektir.

Eğitime Katılım Koşulları

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin 32. maddesine göre;

  • Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesi mezunu ve beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi ifade eder.
  • Arabulucu olacak kişilere altmışsekiz saati teorik ve onaltı saati uygulamalı olmak üzere asgari toplam seksendört saat arabuluculuk eğitimi verilir.
  • Teorik ve uygulamalı eğitimin verilmesinde eğitim modulü esas alınır.
  • Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça arabuluculuk eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur.
  • Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

Gruplar 30(otuz) kişiden oluşmaktadır.

Eğitim 1(bir) ay sürecektir. Eğitim tarihleri gruplar oluştuğunda belirlenerek başvuru yapan katılımcılara mail ile duyurulacaktır. 

Eğitime Katılım Ücreti 2.200 TL (KDV Dahil) (Kesin kayıt durumunda ödenecektir.)

Eğitim Yeri: Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖN KAYIT FORMU

 

 

0

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip Hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve Hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da Hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, Hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir Hukuk Fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75