ARA SINAVLARA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

1-COVID-19 salgını nedeniyle Üniversitemiz Senatosu 02/04/2020 tarihli toplantısında

. Ara sınavlarının ödev şeklinde yapılmasına,

.Ödevlerin AKUZEM sistemi üzerinden (OYS) yürütülmesine,

.Ödevlerin 27 Nisan- 03 Mayıs 2020 tarihleri arasında Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından OYS sistemine yüklenmesine (bu konuda AKUZEM tarafından öğrencilere ödev yükleme konusunda bilgilendirici rehber hazırlanacaktır),

.Uzaktan eğitimde yapılacak ara sınav dahil dönem içi ödev puanlarının %40, final sınavın %60 oranda etkili olmasına,

.Final sınav tarihlerinin, salgının durumuna göre Haziran 2020’de Senato tarafından görüşülerek belirlenmesine karar verilmiştir.

2- Ödev konuları Öğretim Üyeleri tarafından öğrencilere duyurulacaktır.

0

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir hukuk fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75