EDİTÖRLÜK VE İLETİŞİM

EDİTÖR

Doç. Dr. Ayşe ARAT

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

Telefon No: +90  242 2274400 Dahili: 6450

Fax: +90 242 2276977

E-Posta: hukukdergi@akdeniz.edu.tr

 

EDİTÖR YARDIMCILARI

Arş. Gör. Melih IŞIK

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi

Telefon No: +90  242 2274400 Dahili: 3008

Fax: +90 242 2276977

E-Posta: hukukdergi@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Yakup ÇOKKAŞ

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi

Telefon No: +90  242 2274400 Dahili: 2733

Fax: +90 242 2276977

E-Posta: hukukdergi@akdeniz.edu.tr

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip Hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve Hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da Hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, Hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir Hukuk Fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75