AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından hazırlanan ve 2011 yılından bu yana yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan hakemli ulusal bir dergidir. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Index to Foreing Legal Periodicals’ta ve 2013 yılından bu yana TUBİTAK ULAKBİM TR Dizini Hukuk Veritabanı’nda taranmakta olup, önceki sayılarımıza Heinonline ve Jurix Veritabanları üzerinden ulaşım sağlanabilmektedir. Dergimize makale gönderimi Dergipark üzerinden yapılmaktadır, mail adresi ile gönderilen makaleler Dergipark üzerinden gönderilmedikçe işleme alınmamaktadır. 

Dergipark için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/akdhfd

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip Hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve Hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da Hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, Hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir Hukuk Fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75