Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hk.

Fakültemizde 2011 yılından bu yana yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan “Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi” hakemli ulusal bir dergi olup, Index to Foreign Legal Periodicals ve TUBİTAK ULAKBİM TR Dizin hukuk veri tabanında taranmaktadır. Aralık 2021 sayımıza Dergi park üzerinden makale kabul edilmektedir.

Hukuk Fakültesi Dekanlığı

0

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip Hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve Hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da Hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, Hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir Hukuk Fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75