Özel Hukuk Bölümü

HUKUK FAKÜLTESİ SANTRAL NO: +90 242 227 69 75

Belgegeçer No: +90 242 310 64 66

ÖZEL HUKUK BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA

Dahili Tel No: 1811/1926  E-posta: altunkaya@hotmail.com

ÖZEL HUKUK BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI: Dr. Öğr. Üyesi Faruk Barış MUTLAY

Dahili Tel No: 6462/2746  E-posta: mutlay@akdeniz.edu.tr

MEDENİ HUKUK ANA BİLİM DALI

 ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA

Dahili Tel No: 1811/1877  E-posta: altunkaya@hotmail.com

Prof. Dr. Köksal KOCAAĞA

Dahili Tel No: 1881  E-posta: kkocaaga@gmail.com

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ

Dahili Tel No: 6448  E-posta: selinsert@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Agah Kürşat KARAUZ

Dahili Tel No: 2722  E-posta: agahkursatkarauz@gmail.com

Doç. Dr. Tuba BİRİNCİ UZUN

Dahili Tel No: 6453  E-posta: tubabirinciuzun@gmail.com

Arş. Gör. Dr. Feride DEMİRBAŞ

Dahili Tel No: 2724  E-posta: feridedemirbas@gmail.com

Arş. Gör. Dr. Osman Levent ÖZAY

Dahili Tel No: 2739  E-posta: levent.ozay@hotmail.com

Arş. Gör. Yağmur Esin ÇELİK

Dahili Tel No: 3014  E-posta: y.esincelik@gmail.com

Arş. Gör. Hakan Burak AKINCI

Dahili Tel No:  2725 E-posta: hburakakinci@hotmail.com

TİCARET HUKUKU ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa Erdem CAN

Dahili Tel No: 6457  E-posta: merdcan@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Nuriye Ayşe BOZTOSUN

Dahili Tel No: 1879  E-posta: aboztosun@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Esra CENKÇİ

Dahili Tel No: 1923   E-posta: esracenkci@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Murat TÜRE

Dahili Tel No: 1878  E-posta: muratture@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Feyza ÇALIK KILAR

Dahili Tel No: 2742  E-posta: feyzacalik@hotmail.com

Arş. Gör. Sevda BORA ÇINAR

Dahili Tel No: 6452 E-posta: av.sevdabora@gmail.com

ROMA HUKUKU ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Doç. Dr. Ayşe ARAT

Dahili Tel No: 6450/2720 E-posta: aysearat@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Rahman İRİ

Dahili Tel No: 3004  E-posta: rahmaniri@hotmail.com

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Faruk Barış MUTLAY

Dahili Tel No: 2746  E-posta: mutlay@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Bülent Ferat İŞÇİ

Dahili Tel No: 2738  E-posta: bulentferatisci@hotmail.com

DENİZ HUKUKU ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi İlknur ULUĞ CİCİM

Dahili Tel No: 6445   E-posta: ilknurulug@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Banu BOZKURT

Dahili Tel No: 3006  E-posta: banubozobalı@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Yunus ALHAN  

Dahili Tel No: 3002  E-posta: myunusalhan@gmail.com

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Doç. Dr Necla ÖZTÜRK

Dahili Tel No: 6446  E-posta: ozturknecla@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Serhat ÇELİK

Dahili Tel No: 6454  E-posta: serhatcelik@akdeniz.edu.tr

MEDENİ USUL VE İCRA-İFLAS HUKUKU ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI:  Doç. Dr. Nedim MERİÇ

Dahili Tel No: 6497  E-posta: nedimmeric@gmail.com

Arş. Gör. Melih IŞIK

Dahili Tel No: 3008  E-posta: melihisik17@gmail.com

Arş. Gör. Barçın ÖZKAN

Dahili Tel No: 6456  E-posta: barcinozkan@yandex.com

Arş. Gör. Bani KARAÇUHA DOĞAN

Dahili Tel No: 2743  E-posta: banidogan@akdeniz.edu.tr

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip Hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve Hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da Hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, Hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir Hukuk Fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75