Kamu Hukuku Bölümü

HUKUK FAKÜLTESİ SANTRAL NO:

+90 0242 2276975-2276976

FAX NO: +90 242 2276977

KAMU HUKUKU BÖLÜM BAŞKANI: Doç. Dr. Mehmet Hanifi BAYRAM

Dahili Tel No: 1869  E-posta: mehmetbayram@akdeniz.edu.tr

KAMU HUKUKU BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI:

Dr. Öğr. Üyesi Bilge BİNGÖL SCHRİJER

Dahili Tel No: 2723  E-posta: kuzeyb@gmail.com

 Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KAPLAN

Dahili Tel No: 2747   E-posta: ………..@akdeniz.edu.tr

HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI BAŞKANI:  Dr. Öğr. Üyesi Furkan KARARMAZ 

Dahili Tel No: 2737  E-posta: kararmazadam@gmail.com

MİLLETLERARASI HUKUKU ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI BAŞKANI: Doç. Dr. Mehmet Hanifi BAYRAM

Dahili Tel No: 1869  E-posta: mehmetbayram@akdeniz.edu.tr

İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kürşat ERSÖZ

Dahili Tel No: 6450/6442  E-posta: akersoz@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Seher ŞAHİN

Dahili Tel No: 3010   E-posta: sehersahin@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Yakup ÇOKKAŞ

Dahili Tel No:    E-posta: yakupcokkas@akdeniz.edu.tr

HUKUK TARİHİ ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz YURTSEVEN

Dahili Tel No: …….   E-posta: yyurtseven@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Emre Can BASA 

Dahili Tel No: 3007   E-posta: emrecanbasa@akdeniz.edu.tr

GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Bilge BİNGÖL SCHRİJER

Dahili Tel No: 2723  E-posta: kuzeyb@gmail.com

Arş. Gör. Özgür AYDIN

Dahili Tel No: 2740   E-posta: xozaydin@hotmail.com

ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI

 ANABİLİM DALI BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz YURTSEVEN

Arş. Gör. İsmail YÜKSEL

Dahili Tel No: 2743   E-posta: yuksel.ism@gmail.com

Arş. Gör. Cem Ümit BEYOĞLU

Dahili Tel No: 3003  E-posta: cemumitbeyoglu@hotmail.com

CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KAPLAN

Dahili Tel No: 2747   E-posta: ………..@akdeniz.edu.tr

Arş.Gör. Nurullah KANTARCI

Dahili Tel No: 2748   E-posta: nurkan038@hotmail.com

Arş. Gör. Alp Tolgahan SERTTAŞ

Dahili Tel No: 3009   E-posta: ………..@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Fahrettin KIDIL

Dahili Tel No: 3014   E-posta: fahrettinkidil@akdeniz.edu.tr

MALİ HUKUK ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI BAŞKANI: Prof. Dr. Aziz TAŞDELEN

Dahili Tel No: 2730   E-posta: ………..@akdeniz.edu.tr

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI BAŞKAN VEKİLİ:  Doç. Dr. Mehmet Hanifi BAYRAM

Dahili Tel No: 1869  E-posta: mehmetbayram@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Gökçe TOPALOĞLU

Dahili Tel No: 2749   E-posta: gokcetopaloglu@windowslive.com

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir hukuk fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75