Kamu Hukuku Bölümü

HUKUK FAKÜLTESİ

SANTRAL : +90 242 227 69 75

Belgegeçer No: +90 242 310 64 66

KAMU HUKUKU BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet Hanifi BAYRAM

Dahili Tel No: 1869  

E-posta: mehmetbayram@akdeniz.edu.tr

KAMU HUKUKU BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI:

Dr. Öğr. Üyesi Bilge BİNGÖL SCHRİJER

Dahili Tel No: 2723 

E-posta: kuzeyb@gmail.com

 Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KAPLAN

Dahili Tel No: 6462/2747  

E-posta: mahmutkaplan@akdeniz.edu.tr

HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI:  Dr. Öğr. Üyesi Furkan KARARMAZ 

Dahili Tel No: 2737 

E-posta: kararmazadam@gmail.com

MİLLETLERARASI HUKUK ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet Hanifi BAYRAM

Dahili Tel No: 1869  

E-posta: mehmetbayram@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Gökçe KONYALI

Dahili Tel No: 2749  

E-posta: gokcekonyali@gmail.com

İDARE HUKUKU ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Doç. Dr. Ahmet Kürşat ERSÖZ

Dahili Tel No: 6442 

E-posta: akersoz@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Seher SERTTAŞ

Dahili Tel No: 3010  

E-posta: sehersahin@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Yakup ÇOKKAŞ

Dahili Tel No: 2733   

E-posta: yakupcokkas@akdeniz.edu.tr

HUKUK TARİHİ ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz YURTSEVEN

Dahili Tel No: 1922   

E-posta: yyurtseven@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Hüseyin Ömer ADAGİDELİ

Dahili Tel No: 3007  

E-posta: huseyinomeradagideli@gmail.com

GENEL KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Bilge BİNGÖL SCHRİJER

Dahili Tel No: 2723 

E-posta: kuzeyb@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Özgür AYDIN

Dahili Tel No: 2740  

E-posta: xozaydin@hotmail.com

Arş. Gör. Dr. Selim MİSAFİR

Dahili Tel No: 2741 

E-posta: selimmisafir@hotmail.com

ANAYASA HUKUKU ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz YURTSEVEN

Doç. Dr. Hayri KESER

Dahili Tel No: 3017 

E-posta: hayrikeser@hotmail.com

Arş. Gör. Dr. Cem Ümit BEYOĞLU

Dahili Tel No: 3003 

E-posta: cemumitbeyoglu@hotmail.com

CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KAPLAN

Dahili Tel No: 6462/2747  

E-posta: mahmutkaplan@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Barış ATLADI

Dahili Tel No: 6447   

E-posta: barisatladi@gmail.com

Arş.Gör. Dr. Nurullah KANTARCI

Dahili Tel No: 2748  

E-posta: nurkan038@hotmail.com

Arş. Gör. Alp Tolgahan SERTTAŞ

Dahili Tel No: 3009  

E-posta: tolgahanserttas@hotmail.com

Arş. Gör. Fahrettin KIDIL

Dahili Tel No: 3014   

E-posta: fahrettinkidil@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Alparslan DERELİ

Dahili Tel No: 2744   

E-posta: alparslandereli@gmail.com

MALİ HUKUK ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Prof. Dr. Aziz TAŞDELEN

Dahili Tel No: 2730  

E-posta: atasdelen@akdeniz.edu.tr

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip Hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve Hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da Hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, Hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir Hukuk Fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75