Özel Hukuk Bölümü

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ VE ANA BİLİM DALLARI

BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI: Dr. Öğr. Üyesi Faruk Barış MUTLAY

MEDENİ HUKUK ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA

Prof. Dr. Köksal KOCAAĞA

Dr. Öğr. Üyesi Selin SERT SÜTÇÜ

Dr. Öğr. Üyesi Tuba BİRİNCİ UZUN

Dr. Öğr. Üyesi Agah Kürşat KARAUZ

Arş. Gör. Dr. Feride DEMİRBAŞ

Arş. Gör. Osman Levent ÖZAY

TİCARET HUKUKU ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa Erdem CAN

Prof. Dr. Nuriye Ayşe BOZTOSUN

Dr. Öğr. Üyesi Murat TÜRE

Dr. Öğr. Üyesi Esra CENKCİ

Arş. Gör. Raziye AKSU

Arş. Gör. Feyza ÇALIK

ROMA HUKUKU ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI V.: Dr. Öğr. Üyesi Agah Kürşat KARAUZ

Arş. Gör. Rahman İRİ

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Faruk Barış MUTLAY

Prof. Dr. Şebnem GÖKÇEOĞLU BALCI

Arş. Gör. Yasin ERDOĞAN

Arş. Gör. Bülent Ferat İŞÇİ

DENİZ HUKUKU ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi İlknur ULUĞ CİCİM

Dr. Öğr. Üyesi Banu BOZKURT BOZABALI

Arş. Gör. Elif Çağla ÇELİK

Arş. Gör. Yunus ALHAN  

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI:  Doç. Dr Necla ÖZTÜRK

Arş. Gör. Güven YARAR

Arş. Gör. Şule ARSLAN

MEDENİ USUL VE İCRA-İFLAS HUKUKU ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI:  Doç. Dr. Nedim MERİÇ 

Arş. Gör. Melih IŞIK

Arş. Gör. Derya BULUTTEKİN

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir hukuk fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75