Kamu Hukuku Bölümü

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ VE ANA BİLİM DALLARI

BÖLÜM BAŞKANI: Doç. Dr. Mehmet Hanifi BAYRAM

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI: Dr. Öğr. Üyesi Bilge BİNGÖL SCHRİJER/Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KAPLAN

HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Furkan KARARMAZ 

MİLLETLERARASI HUKUK ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Doç. Dr. Mehmet Hanifi BAYRAM

İDARE HUKUKU ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kürşat ERSÖZ

Arş. Gör. Seher SERTTAŞ

Arş. Gör. Yakup ÇOKKAŞ

HUKUK TARİHİ ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz YURTSEVEN

Arş. Gör. Emre Can BASA 

GENEL KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Bilge BİNGÖL SCHRİJER

Arş. Gör. Özgür AYDIN

Arş. Gör. Selim MİSAFİR

ANAYASA HUKUKU ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: 

Arş. Gör. İsmail YÜKSEL

Arş. Gör. Cem Ümit BEYOĞLU

CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KAPLAN

Arş.Gör. Nurullah KANTARCI

Arş. Gör. Alp Tolgahan SERTTAŞ 

Arş. Gör. Fahrettin KIDIL

MALİ HUKUK ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKANI: Prof. Dr. Aziz TAŞDELEN 

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ANA BİLİM DALI

ANA BİLİM DALI BAŞKAN VEKİLİ: Doç. Dr. Mehmet Hanifi BAYRAM

Arş. Gör. Gökçe TOPALOĞLU

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir hukuk fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75