2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Derslerin İşleyiş Biçimi

Fakülte Kurulu’nun 02.02.2022 tarih ve 01/01 sayılı kararı gereğince 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Derslerin İşleyiş Biçimi aşağıdaki tabloda verilmiş olup, sınavlar yüzyüze yapılacaktır. Yüzyüze yapılan dersler aynı zamanda online olarak da verilecektir.

TABLO

0

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip Hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve Hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da Hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, Hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir Hukuk Fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75