2020-2021 Bahar Tek Ders Sınavı

Fakültemiz 2020-2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınavı 29.07.2021 (Perşembe) saat 14:00’da yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar dileriz.

Başvurular aşağıdaki link üzerinden 27 Temmuz 2021 tarihi saat 23:59’a kadar yapılabilecektir. Bu tarihten sonraki başvurular geçersiz olacaktır.

http://tekders.akdeniz.edu.tr/ogrlgn.aspx

0

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip Hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve Hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da Hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, Hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir Hukuk Fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75