UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ İÇİN ÖN KAYITLARIMIZ BİTMİŞTİR.

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ İÇİN HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU GRUPLARINDA KONTENJANLARIMIZIN DOLMASI NEDENİYLE ÖN KAYITLARIMIZ BİTMİŞTİR.

ADALET BAKANLIĞI ALTERNATİF UYUŞMAZLIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SİSTEM AÇILMADIĞI VE TARİHLER BELİRLENMEDİĞİ İÇİN EĞİTİM PROGRAMIMIZ BAŞLAYAMAMIŞTIR. DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DUYURU YAPILDIĞI AN İTİBARİYLE PROGRAM WEB SAYFAMIZDA DUYURULACAKTIR.

GENEL BİLGİLER                     AFİŞ

KAYIT FORMU

Aralık ayı içerisinde hafta içi akşam, hafta sonu grupları olarak; toplamda 48 saat olmak üzere Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacı Eğitimi Programı, fakültemiz bünyesinde yürütülecek olup,eğitimin tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

Dersler, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından verilecektir. Eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır. Derslerin sadece 1/12’sine devam etmeme hakkı bulunmaktadır.

PROGRAM ÇIKTISI

Bu program, katılımcıların uzlaştırmacılık faaliyetini yapılabilmeleri için gerekli olan temel eğitim neticesinde alacakları katılım belgeleri ile Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca yapılacak yazılı sınava girme hakkı sağlar.

PROGRAM ÖNKOŞULU (UZLAŞTIRMACI SİCİLİNE KAYIT KOŞULLARI)

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği madde 48 (ç) bendine göre: Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve bu öğrenimleri sırasında aşağıda listelenen hukuk derslerinden en az ikisini almış olma zorunluluğu bulunmaktadır:

  • Anayasa Hukuku
  • Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
  • Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
  • Ceza Muhakemesi Hukuku
  • Hukuk Başlangıcı / Hukuka Giriş / Hukukun Temel Kavramları / Temel Hukuk
  • Ticaret Hukuku
  • İş Hukuku
  • Borçlar Hukuku

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Diplomanın aslı veya fotokopisi

Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi

1 adet vesikalık fotoğraf

Ödeme dekontu

Transkript

Kontenjanın 30 kişi ile sınırlı olması ve yoğunluk nedeniyle evrakların tamamlanmış şekilde getirmeniz önemle rica olunur.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru tarihleri 16 Kasım 2018 Cuma günü başlayıp 23 Kasım 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar devam edecektir.

BAŞVURU YERİ

Başvurular Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Evrak Kayıt Birimine yapılacaktır. Eğitim tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

EĞİTİM BEDELİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

Eğitim Ücreti: 800 TL (KDV Dahil)

Eğitim programlarına başvurabilmek için gerekli olan harçlar Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına T.C. Ziraat Bankası Akdeniz Üniversitesi Şubesi 367161796371 numaralı hesaba veya TR88000 1002 1673 6716 1796 371 NOLU İBAN hesabına havale ile yatırılabilecektir. Ödeme açıklama kısmına “Ad Soyad”, “TC No”, “Uzlaştırma Eğitimi” yazılmalıdır.

Bu eğitim programı için sınav yapılmayacaktır. Program daha sonra internet sayfamız aracılığı ile ilan edilecektir.

0

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir hukuk fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75