İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

OCAK 2018 DÖNEMİ

İŞ HUKUKU UYUŞMAZLIKLARINDA

ARABULUCULUK UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilecek “İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi Programına” ilişkin oluşturulacak eğitim dönemleri, katılımcıların kesin kayıt ücretlerini yatırıp tarafımıza gönderdikleri tarih sırasına göre belirlenecektir. Bu nedenle ilk sıradaki eğitim döneminin kontenjanının dolması durumunda, kayıtlar bir sonraki döneme aktarılacaktır. Kontenjanı dolan eğitim dönemi, http://hukuk.akdeniz.edu.tr/  adresinde ilan edilecektir. Yeterli katılımcı sayısına ulaşılmaması durumunda Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin programı iptal etme hakkı saklıdır.

Sertifika Programının toplam süresi 24 (yirmi dört) saattir. Programımız 8 (sekiz) saatlik teori ve 16 (onaltı) saatlik uygulama derslerinden oluşmaktadır. Derslerin süresi 50 (elli) dakikadır. Derslere katılım zorunludur. Dersler 09.00-17.50 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Eğitimler en fazla 24 (yirmidört) kişiden oluşan gruplar halinde gerçekleştirilecektir.

AÇILACAK OLAN DÖNEMLER ve TARİHLERİ:

DÖNEM:12 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktır. Sınıflar 24 kişilik gruplardan oluşmaktadır. Yeterli sayıya ulaştıkça yeni gruplar açılacaktır.

  EĞİTİMCİ KADROMUZ:

 1. Yrd. Doç. Dr. Faruk Barış MUTLAY(Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
 2. Mehmet KAYA(Avukat-Arabulucu)
 3. Hayrullah DEMİR(Avukat-Arabulucu)
 4. Selda KUTLAY(Avukat-Arabulucu)
 5. Pervin YILDIZ(Avukat-Arabulucu)
 6. Yusuf GÖZEL (Avukat-Arabulucu)
 7. Ülkem BAŞ(Avukat-Arabulucu)
 • Sertifika Programı Kesin Kayıt Başlangıç Tarihi:09 Ocak 2018
 • Sertifika Programı Katılım Ücreti: 750 TL (KDV dâhil)
 • Eğitim programlarına başvurabilmek için gerekli olan harçlar Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına T.C. Ziraat Bankası Akdeniz Üniversitesi Şubesi 367161796371 numaralı hesaba veya TR88 0001 0021 6736 7161 7963 71 NOLU İBAN hesabına havale ile yatırılabilecektir. Ödeme açıklama kısmına “ Ad Soyad”, “TC No”, “İş Hukuku Arabuluculuk Eğitimi” yazılmalıdır.
 • Açıklama kısmında kısaltma kullanılabilir.
 • Sertifika Programına Kesin Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler:
  • Kesin Kayıt Formu
  • Sertifika Programı Katılım Ücretinin Yatırıldığına İlişkin Banka Dekontu
  • Arabulucu olunduğunu gösterir belge (Arabuluculuk Belgesi veya Arabulucu Kimlik Kartı Fotokopisi)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Gerekli olan belgelerin, kayıt süresi içerisinde Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Evrak Birimi adresine teslim edilmesi veya myunusalhan@gmail.com adresine taranarak gönderilmesi gerekmektedir. Belgeler tarafımıza ulaştıktan sonra katılımcılara bilgilendirme yapılacaktır. Belgelerinde eksiklik bulunanlara Sertifika verilmeyecektir. Katılımcılar belgelerinde yer alan bilgilerin eksik olmasından ve doğruluğundan sorumludur.

 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADRES VE İLETİŞİM

Akdeniz üniversitesi hukuk fakültesi 07058/ANTALYA

Tel: 0242 310 18 77

Tel: 0242 227 69 75

Program Koordinatörü

Arş. Gör. Yunus ALHAN Dahili Tel No: 3002 (myunusalhan@gmail.com )

 

Kesin Kayıt Formu için tıklayınız

0

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir hukuk fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75