İŞ HUKUKUNDA ARABULUCULUK UZMANLIK EĞİTİMİ YENİ

GRUP LİSTESİ

İŞ HUKUKUNDA ARABULUCULUK UZMANLIK EĞİTİMİ 03-04-05 NİSAN 2018 TARİHLERİNDE YAPILACAKTIR.

EĞİTİM;

03 NİSAN 2018 SALI GÜNÜ SAAT 14:00 – 21:50 SAATLERİ ARASINDA HUKUK FAKÜLTESİ EHAM KONFERANS SALONU

04 NİSAN 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14:00 – 21:50 SAATLERİ ARASINDA HUKUK FAKÜLTESİ DERSLİK 4

05 NİSAN 2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00 – 21:50 SAATLERİ ARASINDA HUKUK FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU

  • Sertifika Programı Katılım Ücreti: 750 TL (KDV dâhil)
  • Eğitim programlarına başvurabilmek için gerekli olan harçlar Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına T.C. Ziraat Bankası Akdeniz Üniversitesi Şubesi 367161796371 numaralı hesaba veya TR88 0001 0021 6736 7161 7963 71 NOLU IBAN hesabına havale ile yatırılabilecektir. Ödeme açıklama kısmına “ Ad Soyad”, “TC No”, “İş Hukuku Arabuluculuk Eğitimi” yazılmalıdır.
  • Açıklama kısmında kısaltma kullanılabilir.
  • Sertifika Programına Kesin Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler:
    • Sertifika Programı Katılım Ücretinin Yatırıldığına İlişkin Banka Dekontu
    • Arabulucu olunduğunu gösterir belge (Arabuluculuk Belgesi veya Arabulucu Kimlik Kartı Fotokopisi)
    • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Gerekli olan belgelerin, kayıt süresi içerisinde Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Evrak Birimi adresine teslim edilmesi veya myunusalhan@gmail.com adresine taranarak gönderilmesi gerekmektedir. Belgelerinde eksiklik bulunanlara Sertifika verilmeyecektir. Katılımcılar belgelerinde yer alan bilgilerin eksik olmasından ve doğruluğundan sorumludur.

 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADRES VE İLETİŞİM

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058/ANTALYA

Tel: 0242 310 18 77

Tel: 0242 227 69 75

Program Koordinatörü

Arş. Gör. Yunus ALHAN Dahili Tel No: 3002 (myunusalhan@gmail.com )

0

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir hukuk fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75