İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi Kontenjan Duyurusu YENİ

İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi programına ilişkin 4 grup tamamlanmış olup; talepler doğrultusunda yeni grup açılacaktır. Tarihler daha sonra ilan edilecektir.

Sınıf listeleri aşağıda ilan edilmiştir.

  1. GRUP
  2. GRUP
  3. GRUP
  4. GRUP

KESİN KAYIT FORMU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADRES VE İLETİŞİM

Akdeniz üniversitesi hukuk fakültesi 07058/ANTALYA

Tel: 0242 310 18 77

Tel: 0242 227 69 75

Program Koordinatörü

Arş. Gör. Yunus ALHAN Dahili Tel No: 3002 (myunusalhan@gmail.com )

0

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir hukuk fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75