Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi

hukuk afiş 8 b

4 Aralık 2017- 13 Aralık 2017 tarihleri arasında hafta içi akşam;  toplamda 48 saat olmak üzere Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programı, fakültemiz bünyesinde yürütülecek olup, müracaatlar Hukuk Fakültesi Sekreterliğine yapılacaktır.
Başvuru tarihleri, 20 Kasım 2017 Pazartesi günü başlayacak, 1 Aralık 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecektir.

Başvurular Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sekreterliği’ne yapılacak olup,

1- Resmi Kimlik fotokopisi, Hukuk Fakültesi diploması fotokopisi ve Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, herhangi bir meslekte 5 yıllık kıdeme sahip olduğunu gösterir onaylı belge veya avukatlık ruhsatı fotokopisi,
2- 1 Adet Fotoğraf
3- Eğitim Programı Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sınava girme hakkına sahip olabilmek için, Arabuluculuk Eğitiminin başarı ile tamamlanması gerekmektedir.

Sertifika programlarına başvurabilmek için gerekli olan harçlar Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına T.C. Ziraat Bankası Akdeniz Üniversitesi Şubesi 367161796371  numaralı hesaba veya: TR88000 1002 1673 6716 1796 371 nolu IBAN hesabına havale ile yatırılabilecektir. Ödeme Açıklama kısmına “Ad Soyad”, “TC No”, “Arabuluculuk Eğitim Bedeli” yazılmalıdır.

Teorik dersler, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Akdeniz Üniversitesi’nin diger birimlerinde görev yapan öğretim üyelerince, uygulama dersleri ise, Arabuluculuk Eğitmenliği sertifikasına sahip uzman avukatlar tarafından verilecektir. Eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır. Derslerin sadece 1/12’sine, devam etmeme hakkı bulunmaktadır.

Bu Eğitim Programı için sınav yapılmayacaktır. Program, daha sonra internet sayfamız aracılığı ile ilan edilecektir.
Akdeniz Üniversite Hukuk Fakültesi Adres ve İletişim
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 – 1926
Tel: 0242 227 69 75

Program Koordinatörleri

İsmail YÜKSEL
0.541.262 16 63

ismailyuksel@akdeniz.edu.tr

Cem Ümit BEYOĞLU

0.536.952 28 59

cemumitbeyoglu@hotmail.com

0

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir hukuk fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75