BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

AFİŞ

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

08 – 11 Ekim 2018 tarihlerinde hafta içi akşam 17:30 – 23:30 saatleri arasında; 13 – 14 Ekim ve 20 – 21 Ekim 2018 tarihlerinde hafta sonu 09:00 – 15:00 saatleri arasında toplam 24 saat olmak üzere Bilirkişilik Temel Eğitim Programı, fakültemiz bünyesinde yürütülecek olup, müracaatlar Hukuk Fakültesi Evrak Kayıt Birimi’ne elden veya mail yoluyla yapılacaktır.

Başvurular 20 Eylül 2018 Perşembe günü başlayıp 8 Ekim 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar devam edecektir.

Başvurular Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Evrak Kayıt Birimi’ne bizzat veya mail yoluyla yapılacak olup,

1- Resmi kimlik fotokopisi

2- 1 Adet fotoğraf

3- Eğitim ücretinin yatırıldığına dair dekont

4- Evrak tesliminde doldurulacak kayıt formu (Hukuk Fakültesi web adresinde mevcuttur.)   KAYIT FORMU

Bilirkişi Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge gereğince beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişilerin Bilirkişilik Temel Eğitimi alması gerekmektedir.

Eğitim programlarına başvurabilmek için gerekli olan harçlar Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına T.C. Ziraat Bankası Akdeniz Üniversitesi Şubesi 367161796371 numaralı hesaba veya TR88000 1002 1673 6716 1796 371 NOLU İBAN hesabına havale ile yatırılabilecektir. Ödeme açıklama kısmına “ Ad Soyad”, “TC No”, “Bilirkişilik Temel Eğitim Programı Bedeli” yazılmalıdır.

Eğitimin ücreti 750,00 TL’dir (KDV Dahil).

Gerekli olan belgelerin, kayıt süresi içinde elden Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Evrak Kayıt Birimi’ne teslim edilmesi veya melihisik17@gmail.com adresine taranarak gönderilmesi gerekmektedir. Belgelerinde eksiklik bulunan katılımcılara katılım belgesi verilmeyecektir. Katılımcılar belgelerinde yer alan bilgilerin eksik olmasından ve doğruluğundan sorumludurlar.

Dersler, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Akdeniz Üniversitesi’nin diğer birimlerinde görev yapan öğretim üyelerince verilecektir. Eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır. Derslerin sadece 1/12’sine devam etmeme hakkı bulunmaktadır.

Grup kontenjanı 24 kişi ile sınırlı olup, programın açılabilmesi için asgari sayı 10’dur. Talep olması halinde yeni gruplar açılacaktır. Bu eğitim programı için sınav yapılmayacaktır.

 

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adres ve İletişim

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dumlupınar Bulvarı Kampüs 07058 Konyaaltı /ANTALYA

Tel: 0242 310 18 77- 3008

Tel: 0242 227 69 75

Program Koordinatörü

Arş. Gör. Melih IŞIK

Cep Tel No: 0542 683 5408

Mail: melihisik17@gmail.com

0

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir hukuk fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75